Bài tập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Báo cáo lưu lại chuyển khoản tệ cho biết sự vận động của dòng tài chính trong doanh nghiệp lớn. Một công ty bao gồm dòng vốn vào, ra thường xuyên tức doanh nghiệp lớn có khả năng tkhô cứng khoản cao.

Bạn đang xem: Bài tập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tự lớp học kế toán thực tiễn trên Kế toán thù Lê Ánh đã trả lời cụ thể chúng ta giải pháp lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo cách thức thẳng.


*

Hướng dẫn chi tiết phương pháp lập báo cáo công dụng vận động thêm vào gớm doanh

1. Thương hiệu lập Báo cáo lưu lại chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương pháp trực tiếp

- Số liệu bên trên Bảng Cân đối kế toán;

- Báo cáo hiệu quả hoạt động khiếp doanh;

- Bản ttiết minh Báo cáo tài chính;

- Báo cáo giữ chuyển tiền tệ kỳ trước;

- Sổ kế toán tổng phù hợp,

- Sổ kế tân oán cụ thể những thông tin tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển”;

- Bảng tính cùng phân bổ khấu hao TSCĐ...

2. Hướng dẫn lập từng tiêu chuẩn trong báo cáo giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Lưu ý:

- Các khoản thu tiền: Đối chiếu số phát sinh Nợ TK 111, 112, 113 cùng với mặt Có các TK liên quan.

- Các khoản bỏ ra tiền: Đối chiếu số tạo nên Có TK 111, 112, 113 cùng với bên Nợ các TK tương quan.

Xem thêm: Cách Tải Phần Mềm Photoshop Miễn Phí Mới Nhất Tiếng Việt Cho Photoshop Cc 2108

- Các khoản thu chi phí ghi bình thường

- Các khoản bỏ ra chi phí ghi âm trong lốt (…)

Chỉ tiêu

Mã số

TK Nợ

TK Có

I. Tiền thu trường đoản cú bán hàng, hỗ trợ dịch vụ và lệch giá khác

 

 

 

1. Thu tiền bán hàng, hỗ trợ dịch vụ và ghê doanh

01

111,112,113

511,131,515,121

2. Tiền chi trả cho tất cả những người cung ứng hàng hoá, dịch vụ

02

(331,152,153,154, 156)

(111,112,113)

3. Tiền đưa ra trả cho người lao động

03

(334)

(111,112)

4. Tiền lãi vay sẽ trả

04

(335,6354,242)

(111,112,113)

5. Thuế TNDN vẫn nộp

05

(3334)

(111,112,113)

6. Tiền thu không giống từ bỏ hoạt động kinh doanh

06

111,112,113

711,133,141,244

7. Tiền chi không giống mang đến hoạt động gớm doanh

07

(811,161,244,333,338,344,

352,353,356)

(111,112,113)

Lưu chuyển khoản thuần từ vận động tởm doanh

20

MSđôi mươi = MS01 +MS02+MS03+MS04+MS05+MS06+MS07 

 

II. Lưu giao dịch chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1. Tiền đưa ra buôn bán, xuất bản TSCĐ và các gia sản lâu năm khác

21

(211,213,217,241,331,3411)

(111,112,113)

2. Tiền thu tkhô nóng lý, nhượng buôn bán TSCĐ cùng những gia sản lâu dài khác

22

111,112,113

711,5117,131

3. Tiền đưa ra cho vay, cài đặt những cơ chế nợ của đơn vị chức năng khác

23

(128,171)

(111,112,113)

4. Tiền tịch thu cho vay vốn, bán lại cơ chế nợ của đơn vị chức năng khác

24

111,112,113

128 ,171

5. Tiền đưa ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

25

(221,222,2281,331)

(111,112,113)

6. Tiền tịch thu đầu tư chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác

26

111,112,113

221,222,2281,131

7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức cùng ROI được chia

27

111,112,113

515

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

 MS30 = MS21+MS22+MS23_MS24+MS25+MS26+MS27 

III. Lưu chuyển tiền tệ từ bỏ hoạt động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu từ bỏ thành lập cổ phiếu, thừa nhận vốn góp của chủ snghỉ ngơi hữu

31

111,112,113

411,419

2. Tiền bỏ ra trả vốn góp cho những công ty cài đặt, thâu tóm về cổ phiếu đang phân phát hành

32

(411,419)

(111,112,113)

3. Tiền thu từ đi vay

33

111,112,113

3411,3431,3432,41112

4. Tiền trả nợ cội vay

34

(3411,3431,3432,41112)

(111,112,113)

5. Tiền trả nợ cội mướn tài chính

35

(3412)

(111,112,113)

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả mang lại công ty ssinh sống hữu

36

(421,338)

(111,112,113)

Lưu chuyển khoản thuần tự chuyển động tài chính

40

MS40 = MS31+MS32+MS33+MS34+MS35+MS36

 

Lưu chuyển khoản thuần trong kỳ (MS 50 = MS trăng tròn + MS 30 + MS 40)

50

MS 50 = MS đôi mươi + MS 30 + MS 40 

 

Tiền và tương đương chi phí đầu kỳ

60

Lấy số liệu tiêu chí “Tiền cùng tương đương tiền” thời điểm đầu kỳ, Mã số 110 trong Bảng cân đối kế toán (đem ở cột “Số đầu kỳ”)

Ảnh hưởng trọn của đổi khác tỷ giá hối đoái quy thay đổi ngoại tệ

61

Số tạo ra Nợ TK 111, 112, 113,128 đối ứng với số phát sinh có TK4131 

 

Tiền và tương tự tiền vào cuối kỳ (MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61)

70

Lấy số liệu chỉ tiêu”Tiền và tương tự tiền” thời điểm cuối kỳ, Mã số 110 vào Bảng phẳng phiu kế toán.

Hoặc MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện các khóa huấn luyện kế tân oán thực hành cùng làm các dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được đào tạo với thực hiện bởi 100% những kế toán thù trưởng tự 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)