Bằng chứng tiến hóa nào có sức thuyết phục nhất

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bằng hội chứng tiến hóa nào gồm sức tngày tiết phục nhất:

A.

Bạn đang xem: Bằng chứng tiến hóa nào có sức thuyết phục nhất

vật chứng phẫu thuật so sánh

B. minh chứng địa lí - sinh học

C. dẫn chứng sinc học phân tử

D. vật chứng phôi sinc họcCho các nhiều loại dẫn chứng sau đây:

(1) Bằng triệu chứng phẫu thuật so sánh

(2) Bằng triệu chứng địa lí sinh học

(3) Bằng hội chứng hóa thạch

(4) Bằng chứng hóa sinh

(5) Bằng triệu chứng tế bào

(6) Bằng triệu chứng sinch học phân tử

Có từng nào minh chứng được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

A. 1

B.5

C.0

D.3


*

Chọn A.

Chỉ bao gồm minh chứng hóa thạch được xem như là dẫn chứng tiến hóa thẳng.

Tất cả số đông dẫn chứng sót lại hồ hết là vật chứng tiến hóa loại gián tiếp.


Cho những loại minh chứng sau đây:

(1) Bằng bệnh phẫu thuật so sánh

(2) Bằng chứng địa lí sinc học.

(3) Bằng bệnh hóa thạch

(4) Bằng bệnh hóa sinh

(5) Bằng chứng tế bào

(6) Bằng bệnh sinh học tập phân tử.

Có từng nào dẫn chứng được xem như là minh chứng tiến hóa trực tiếp?

A.1

B. 5

C. 0

D. 3


Đáp án A

Chỉ bao gồm minh chứng hóa thạch được coi là bằng chứng tiến hóa thẳng.

Tất cả phần đa dẫn chứng sót lại phần nhiều là dẫn chứng tiến hóa con gián tiếp.


Cho những loại dẫn chứng sau đây:

(1)Bằng triệu chứng phẫu thuật so sánh

(2) Bằng hội chứng địa lý sinc học

(3) Bằng hội chứng hóa thạch

(4) Bằng hội chứng hóa sinh

(5) Bằng bệnh tế bào

(6) Bằng chứng sinc học phân tử

Có từng nào minh chứng được xem là dẫn chứng tiến hóa trực tiếp

A.1

B. 5

C. 0

D. 3


Đáp án A

Chỉ có dẫn chứng hóa thạch được coi là vật chứng tiến hóa thẳng.

Tất cả đều minh chứng sót lại đa số là minh chứng tiến hóa con gián tiếp.


Khi nói tới những minh chứng tiến hóa xét những tuyên bố sau:

(1). Bằng hội chứng cho biết sự tiến hóa của các loài trong sinc giới theo bề ngoài phân li là cơ quan tương đương

(2) Bằng chứng nói lên quan hệ về mối cung cấp gốcphổ biến thân những loài là phẫu thuật học tập so sánh, địa lí sinch học, tế bào học, sinh học phân tử.

(3) Mã DT bao gồm tính thái hóa là 1 trong những vật chứng về bắt đầu thống duy nhất thân các loài

(4) Hóa thạch là một trong những trong những dẫn chứng tiến hóa của sinc đồ vật qua những thời gian địa hóa học

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 0 Sinch học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

Các tuyên bố và đúng là (1) (2) (4)

Câu (3) sai. Tính thoái hóa của mã di truyền ko được xét có tác dụng bằng chứng


Đúng 0

Bình luận (0)

lúc nói tới các vật chứng tiến hóa xét các tuyên bố sau:

(1) Bằng hội chứng cho thấy sự tiến hóa của những loại trong sinch giới theo hình thức phân li là phòng ban tương đương.

(2) Bằng hội chứng nói lên mối quan hệ về xuất phát phổ biến thân các loại là giải phẫu học tập so sánh, địa lí sinch vật dụng học tập, tế bào học tập, sinh học phân tử.

(3) Mã di truyền bao gồm tính thái hóa là 1 trong những dẫn chứng về bắt đầu thống tuyệt nhất giữa những loại.

(4) Hóa thạch là 1 trong trong những vật chứng tiến hóa của sinh đồ qua những thời gian địa chất.

Số phát biểu đúng là:

A.1

B.3

C.4

D.2


Lớp 12 Sinh học tập
1
0
Gửi Hủy

Giải đưa ra tiết:

(1) đúng,Cơ quan lại tương đồng:là các đơn vị nằm tại gần như vị trí tương xứng trên khung hình, gồm thuộc xuất phát vào quy trình cách tân và phát triển phôi đề nghị có phong cách kết cấu tương đương nhau.

Cơ quan liêu tương đồng đề đạt tiến hóa phân ly

(2) đúng

(3) không đúng,tính thông dụng new minh chứng xuất phát thông thường của sinh giới

(4) đúng

Chọn B


Đúng 0

Bình luận (0)

khi nói về các dẫn chứng tiến hóa xét những phát biểu sau:

(1) Bằng triệu chứng cho biết sự tiến hóa của các loài trong sinc giới theo hiệ tượng phân li là cơ sở tương đương.

(2) Bằng triệu chứng tạo nên quan hệ về bắt đầu chung giữa những loài là giải phẫu học đối chiếu, địa lí sinh thiết bị học, tế bào học, sinch học tập phân tử.

(3) Mã di truyền tất cả tính thoái hóa là một trong những dẫn chứng về nguồn gốc thống độc nhất vô nhị giữa những loài.

Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Trong Word 2013, 2016, 2019 Nhanh, Cách Vẽ Biểu Đồ, Đồ Thị Trong Word Và Word 365

(4) Hóa thạch là 1 trong trong những minh chứng tiến hóa của sinc đồ gia dụng qua các thời gian địa hóa học.

Số tuyên bố đúng là:

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2


Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

(1) đúng, Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm tại đều địa chỉ tương ứng trên khung hình, có thuộc xuất phát vào quy trình cải cách và phát triển phôi bắt buộc tất cả mẫu mã kết cấu giống nhau.

Cơ quan tương đương phản ảnh tiến hóa phân ly

(2) đúng

(3) sai, tính thông dụng new chứng tỏ bắt đầu thông thường của sinc giới

(4) đúng


Đúng 0

Bình luận (0)

lúc nói tới những dẫn chứng tiến hóa xét các phát biểu sau:

(1) Bằng chứng cho thấy sự tiến hóa của những loại trong sinch giới theo hiệ tượng phân li là ban ngành tương đương

(2) Bằng chứng thể hiện mối quan hệ về nguồn gốc thông thường giữa những loại là giải phẫu học tập so sánh, địa lí sinh học, tế bào học tập, sinch học phân tử.

(3) Mã DT gồm tính xơ hóa là 1 dẫn chứng về bắt đầu thống tốt nhất thân các loại

(4) Hóa thạch là một trong trong số dẫn chứng tiến hóa của sinh vật dụng qua những thời hạn địa hóa học

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 12 Sinch học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

Các phát biểu và đúng là (1) (2) (4)

Câu (3) không nên. Tính xơ hóa của mã di truyền ko được xét có tác dụng bằng chứng


Đúng 0

Bình luận (0)

lúc nói tới những minh chứng tiến hóa xét các tuyên bố sau:

(1) Bằng triệu chứng cho thấy thêm sự tiến hóa của những loại trong sinch giới theo hình thức phân li là cơ sở tương đương.

(2) Bằng triệu chứng thể hiện quan hệ về bắt đầu bình thường giữa các loại là giải phẫu học tập so sánh, địa lí sinc đồ gia dụng học tập, tế bào học tập, sinc học tập phân tử.

(3) Mã DT gồm tính thoái hóa là 1 minh chứng về bắt đầu thống độc nhất giữa các loài.

(4) Hóa thạch là 1 trong những minh chứng tiến hóa của sinh vật dụng qua những thời gian địa hóa học.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2


Lớp 0 Sinch học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

(1) đúng, Cơ quan lại tương đồng: là các cơ quan nằm tại đầy đủ vị trí tương ứng bên trên cơ thể, bao gồm thuộc xuất phát vào quá trình trở nên tân tiến phôi yêu cầu bao gồm hình dáng kết cấu giống nhau.

Cơ quan tiền tương đồng phản ảnh tiến hóa phân ly

(2) đúng

(3) sai, tính thịnh hành new chứng minh nguồn gốc phổ biến của sinh giới

(4) đúng


Đúng 0

Bình luận (0)

Bằng bệnh tiến hóa làm sao sau đấy là minh chứng sinch học tập phân tử?

A.Prôtêin của các loài sinh thứ đa số cấu trúc tự đôi mươi các loại axit amin.

B. Xương tay của bạn tương đương cùng với cấu trúc bỏ ra trước của mèo.

C. Tất cả những loài sinch vật các được kết cấu tự tế bào.

D.Xác sinc vật dụng sinh sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.


Lớp 0 Sinc học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

+ A đúng vị vật chứng sinh học tập phân tử là vật chứng tương quan cho axit nuclêic (ADoanh Nghiệp, ARN), prôtêin.

+ B không nên bởi vì đấy là bằng chứng phẫu thuật học so sánh.

+ C không nên vày đó là bằng chứng tế bào học tập.

+ D không nên do đó là dẫn chứng tế bào học tập.


Đúng 0

Bình luận (0)

Bằng chứng tiến hóa làm sao sau đấy là vật chứng sinc học tập phân tử?

A. Protein của những loài sinh đồ vật được kết cấu từ các axit amin.

B. Xương tay của người tương đương với kết cấu chi trước của mèo.

C. Tất cả những loài sinh đồ phần lớn được kết cấu trường đoản cú tế bào.

D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong những lớp băng.


Lớp 12 Sinch học
1
0
Gửi Hủy

Chọn A.

« Vì protein là những phân tử sinch học tập. Việc phụ thuộc kết cấu của protein nhằm suy ra nguồn gốc tiến hóa của các loài được Gọi là vật chứng tiến hóa sinh hoạt cấp phân tử.

- Xương tay của bạn cùng đưa ra trước của mèo là bằng chứng giải phẫu so sánh.

- Tất cả những loại sinh vật dụng phần lớn được cấu tạo tự tế bào là vật chứng tế bào học tập.

- Xác sinch vật dụng sinh sống trong những thời đại trước được bảo quản trong những lớp băng là dẫn chứng hóa thạch.


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xechaydiendkbike.vn