Biển Số Xe Tỉnh Hà Tĩnh

Biển số xe tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin biển số xe tỉnh Hà Tĩnh được quy định với ký hiệu 2 số đầu bằng (số 38 – xx xxx xx)


Để tra cứu nhanh các thông số định vị vùng biển số xe tại các huyện, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh xem những ký hiệu phía sau mã vùng biển số xe tỉnh Hà Tĩnh <38> thể hiện là biết chuẩn xác.

*

Mẹo tra cứu tìm kiếm nhanh bạn chỉ cần bấm tổ hợp trên bàn phím (Ctrl + F) sau đó nhập tên Thành phố, thị xã, huyện sẽ nhanh chóng và chuẩn xác.

Biển số xe tỉnh Hà Tĩnh 50cc

Danh sách bảng chi tiết bảng danh sách biển số xe máy 50cc tỉnh Hà Tĩnh

Tên VùngMã Biển Số Xe
TP Hà Tĩnh38-AP
Huyện Hương Khê38-AB
Huyện Can Lộc38-AC
Huyện Đức Thọ38-AD
Huyện Vũ Quang38-AE
Thị xã Hồng Lĩnh38-AF
Huyện Hương Sơn38-AH
Thị xã Kỳ Anh38-AK
Huyện Lộc Hà38-AL
Huyện Thạch Hà38-AM
Huyện Nghi Xuân38-AN
Huyện Cẩm Xuyên38-AX

Biển số xe tỉnh Hà Tĩnh 100cc – 150cc

Danh sách bảng chi tiết bảng danh sách biển số xe máy100cc – 150cc tỉnh Hà Tĩnh

Tên VùngMã Biển Số Xe
Thành phố Hà Tĩnh38-P1/T1
Thị xã Hồng Lĩnh38-F1
Thị xã Kỳ Anh38-K1
Huyện Hương Khê38-B1
Huyện Can Lộc38-C1
Huyện Đức Thọ38-D1
Huyện Vũ Quang38-E1
Huyện Hương Sơn38-H1
Huyện Kỳ Anh38-K1
Huyện Lộc Hà38-L1
Huyện Thạch Hà38-M1
Huyện Nghi Xuân38-N1
Huyện Cẩm Xuyên38-X1

Biển số xe Phân khối lớn tỉnh Hà Tĩnh

Danh sách bảng chi tiết bảng danh sách biển số xe phân phối lớn tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: 38-A1

Biển số xe máy điện tỉnh Hà Tĩnh

Danh sách bảng chi tiết bảng danh sách biển số xe máy điện tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: 38-MĐ1-2

Biển số xe Ô tô tải Hà Tĩnh

Danh sách bảng chi tiết bảng danh sách biển số xe ô tô tải tỉnh Hà Tĩnh

– Xe con: 38A

– Xe khách: 38F

– Xe tải: 38G, 38H

– Xe van: 38D

– Xe đầu kéo: 38R

– Xe liên doanh: 38LD

– Xe taxi: 38E

Bạn có thể tham khảo thêm danh sách biển số xe Việt Nam mới nhất

Hy vọng những chia sẽ thông tin danh sách về biển số tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp bạn có thêm kiến thức cho cuộc sống.