Các chất điện li yếu thường gặp

Tìm hiểu về các chất điện li yếu thường gặp vào hóa họcChất điện li được phân loại gồm chất điện li mạnh và chất điện li yếu. Chất điện li yếu là chất điện li ko cục bộ vào dung môi nước. Sau phía trên là một số các chất điện li yếu thường gặp, bản chất xảy ra các phản ứng của chúng như thế nào? Các em cùng tìm hiểu ở bài viết dưới trên đây nhé.


You watching: Các chất điện li yếu thường gặp

*See more: Ngành Quản Trị Mạng Máy Tính Là Gì ? Tìm Hiểu Ngành Quản Trị

Định nghĩa: Chất điện li yếu là chất phân li không cục bộ tạo thành các ion trong môi trường nước. Hay nói 1 cách dễ hiểu là có 10 phân tử chất X vào ncầu dẫu vậy chỉ có 4 phân tử X phân li thành các ion. Ta nói X là chất điện li yếu. Các chất điện li yếu thường gặp là: axit yếu, bazo yếu, các muối không tung, muối dễ bị phân hủy,.. Ví dụ: HF, H2S, H2SO3, CH3COOH, NH3, Fe(OH)2, Cu(OH)2, AgCl, PbSO4… H2O là một chất điện li yếu
. Mũi thương hiệu biểu diễn quy trình phân li là mũi thương hiệu 2 chiều. H2S + H2O « H3O+ + HS- HS- + H2O « H3O+ + S2- Cu(OH)2 « Cu2+ + 2OH- HCOOH + H2O « H3O+ + HCOO-Trong pmùi hương trình phản ứng, chúng ta có thể viết H2O hoặc không viết tùy ý. Như vậy: Trong dung dịch H2S gồm các chất và ion: H3O+, HS-, S2- và cả H2S.Trong dung dịch Cu(OH)2 gồm các chất và ion: Cu2+, OH- và Cu(OH)2.Trong dung dịch HCOOH gồm các chất và ion: H3O+, HCOO- và HCOOH.Nhỏng vậy sự lạ đời cơ bản giữa chất điện li mạnh và chất điện li yếu là thành phần các chất và ion sau thời điểm điện li.Chính vì được biểu diễn bằng mùi tên 2 chiều yêu cầu đây là quá trình thuận nghịch. Sẽ đến lúc chúng đạt trạng thái cân bằng. Và chuyển dịch cân nặng bằng cũng sẽ tuân thủ theo đúng nguyên ổn lí chuyển dịch LơSatơlie.Ví dụ: Lúc trộn loãng dung dịch, độ điện li của các chất điện li yếu càng tăng. Bởi vì, với cùng nồng độ mà tăng thể tích thì số các ion phân li ra sẽ ở càng cách xa nhau, khó xảy ra va chạm giữa chúng, sự tái hợp tạo lại các phân tử chất sẽ khó xảy ra. Tức là cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận, chiều phân li ra ion.Ta có 1 khái niệm quan tiền vào nữa vào điện li đó là độ điện li á. Độ điện li á được biểu diễn bằng công thức:


See more: Một Số Sông Lớn Trên Trái Đất, Những Dòng Sông Lớn Nhất Ở Nga

*

Với : n là số phân tử phân li thành ion; n0 là số phân tử ban đầu có trong dung dịch.Ta luôn luôn có: 0 ≤ á ≤ 1.Nếu á = 1: tất cả các phân tử chất trong dung dịch đều phân li thành ion.Nếu á = 0: Đó là các chất không điện li.Nếu 0 á cũng có thể được biểu diễn dưới dạng phần trăm.*Lưu ý: á = alpha nhé các em, vì Lúc post lên không sở hữu và nhận dạng được alpha. Xin lỗi những em bởi sự phiền toái này.
*

Chuyên mục: Blog