Cách des ảnh bằng điện thoại

Những thứ chúng ta cần có để thực hiện được công việc này:

Thứ nhất: Điện thoại.

Thứ hai: App picsart. (Bạn có thể tải về nhé, nếu là hệ điều hành Android thì mở CH Play còn nếu là iOS thì dùng phầm mềm store để tải về nha!)


Đây nha:

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Sau đó bạn chọn "Công cụ" rồi chọn "Hiệu ứng tan biến".

Bạn đang xem: Cách des ảnh bằng điện thoại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Rồi sau đó ấn dấu "->" ở phía trên cùng bên phải thì mình sẽ được như thế này.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xem thêm: Tiền Đình Là Gì? Khi Rối Loạn Tiền Đình Nên Làm Gì Rối Loạn Tiền Đình

. Kích cỡ thì chọn 5 là được.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

. Giảm dần chúng ta nên chọn 30. (Chỉ là cá nhân mình nhận thấy vậy thôi, vì mình thấy như thế nó sẽ mờ ảo và đẹp mắt hơn.)

*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Rồi ok :))) vậy là kết thúc rồi đó!

Các cậu chỉ việc nhấn vào "Áp dụng" là hoàn tất thôi!