Chức năng nhiệm vụ của hội phụ nữ cơ sở

Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Phụ nữ Phú Yên đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, phát triển | Tự tin, Tự trọng, Trung Hậu, Đảm đang | Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ
1. Chức năng1.1. Đại diện,bảo vệquyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;1.2. Đoàn kết,tập hợp, tuyên truyền, giáo dục,vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của hội phụ nữ cơ sở

2. Nhiệm vụ2.1. Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huyphẩm chấtđạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.2.2. Tham gia xây dựng,phản biện xã hộivà giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới,bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đángcủa phụ nữ; tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước vềcông tác phụ nữnhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.2.3.Tập hợp các tầng lớp phụ nữ,phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Xe Tay Ga Tiếng Anh Là Gì ? Xe Máy Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ

2.4.Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội, hỗ trợ chohoạt động của Hội.2.5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.