Điểm Chuẩn Phạm Ngọc Thạch 2016

Quý khách hàng đang sinh sống đây

Trang chủ » Tin Tuyển sinch » Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch » Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2016

Bạn đang xem: Điểm chuẩn chỉnh đại học y khoa phạm ngọc thạch 2016

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D720101Y đa khoa 22.8 
2D720601Răng - Hàm - Mặt 23.2 
3D720501Điều dưỡng (bao gồm đôi mươi tiêu chuẩn siêng ngành Gây mê Hồi sức) 21.25 
4D720332Xét nghiệm y học 22.5 
5D720330Kỹ thuật hình ảnh y học 21.9 
6D720199Khúc xạ Nhãn khoa đôi mươi.2 
7D720301Y tế công cộng 21.3 

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D720101Y nhiều khoaB24 
2D720601Răng Hàm MặtB24.75 
3D720301Y tế Công cộngB23.25 
4D720501Điều DưỡngB22 
5D720332Xét nghiệm Y họcB23.75 
6D720330Kỹ thuật Hình ảnh Y họcB23.5 
7D720199Khúc xạ nhãn khoaB23.25 
8C720502Hộ sinhBđôi mươi.5 

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014

Chưa cập nhật

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2013

Chưa cập nhật

xechaydiendkbike.vn Việt Nam - Cổng thông tin hỗ trợ tư vấn tuyển chọn sinch, support phía nghiệp !

xechaydiendkbike.vn

Xem nhiều


*

KHỐI NGÀNH KINH TẾ

KHỐI NGÀNH LUẬT