Diện tích xung quanh hình lập phương

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương thơm mà những em được học tập trong lịch trình Toán thù lớp 5.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình lập phương

Tại nội dung bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng phù hợp lại những cách làm tương quan cho hình hộp chữ nhật và hình lập phương thơm nhằm những em học tập trực thuộc áp dụng vào giải toán thù.


Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch ốp ngoại hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 22cm, chiều rộng 10centimet, chiều cao 5,5 centimet.

Tính diện tích S bao bọc và diện tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối hận gạch dạng hình vỏ hộp chữ nhật bởi 6 viên gạch xếp thành.

Xem thêm: Mở 2 File Excel Trên 1 Cửa Sổ Chung Hoặc Cửa Sổ Riêng Biệt Siron

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích bao phủ của dòng hộp là:

(30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

30 x đôi mươi = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để làm dòng hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích giấy color quà, tức diện tích S 2 đáy của hình vỏ hộp chữ nhật:

(trăng tròn x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích giấy màu đỏ, tức diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật:

(đôi mươi + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích giấy red color to hơn diện tích S giấy màu vàng là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân cùng với chiều cao đề nghị chu vi lòng của hình hộp chữ nhật bởi diện tích S bao quanh phân tách đến chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

4trăng tròn : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa cần sử dụng để làm vỏ hộp đó là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa sử dụng để triển khai vỏ hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích xung quanh của căn uống phòng là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn phòng là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích yêu cầu quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính kích thước của kăn năn gạch men kiểu dáng vỏ hộp chữ nhật:

– Chiều nhiều năm của khối gạch men là 22 cm

– Chiều rộng của khối gạch là:

10 x 2 = 20 (cm)

– Chiều cao của khối gạch là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích xung quanh của kăn năn gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích toàn phần của kăn năn gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).