Hàm cắt chuỗi trong sql

Mình làm cho một bài viết về list những hàm khối hệ thống xử trí chuỗi vào SQL.

Bạn đang xem: Hàm cắt chuỗi trong sql

Danh sách các hàm cách xử lý này hầu như người có thể kiếm tìm trên MSDN hoặc vào phần System Functions trong mỗi database SQL.

*

1. Hàm Ascii

-- 1. Ascii -- trả về mã ascii của ký kết tự select ascii('A') -- kết quả: 65 2. Hàm Char 

-- 2. Char -- trả về cam kết từ của mã ASCII select char(65) -- kết quả: A 3. Hàm charindex 

-- 3. charindex -- trả về vị trí xuất hiện của một chuỗi bé trong một chuỗi bước đầu từ một địa điểm xác định select charindex('abc','cabcaaaa',2) -- giải thích: từ bỏ địa điểm số 2 của chuỗi 'cabcaaaa' Có nghĩa là từ bỏ cam kết từ 'a' trngơi nghỉ đi tìm kiếm địa điểm xuất hiện của chuỗi 'abc' -- hiệu quả là chuỗi 'abc' xuất hiện thêm tại vị trí ký kết từ thứ 2 của chuỗi 'cabcaaaa' 4. Hàm Left 

-- 4. left -- lôi ra n cam kết trường đoản cú đầu tiên của chuỗi. select left('123456',3) -- ví dụ: lấy ra 3 ký kết tự thứ nhất của chuỗi '123456' -- kết quả: '123' 5. Hàm Right 

-- 5. right -- kéo ra n ký kết từ sau cùng của chuỗi -- ví dụ: mang ra 3 ký tự sau cùng của chuỗi '123456' select right('123456',3) -- kết quả: '456' 6. Hàm Len 

-- 6. len() -- trả về số lượng ký kết từ xuất xắc độ dài của chuỗi select len('abcd') -- kết quả: 4 7. Hàm Lower 

-- 7. lower -- viết thường tất cả các ký kết tự select lower('aaBBcCdGG') -- kết quả: aabbccdgg 8. Hàm Upper 

-- 8. upper -- viết hoa toàn bộ các ký kết trường đoản cú select upper('aaBBcCdGG') -- kết quả: AABBCCDGG 9. Hàm LTrim 

-- 9. Ltryên -- Xóa toàn bộ các cam kết từ bỏ trống rỗng, khoảng tầm trắng nghỉ ngơi ĐẦU chuỗi. select Ltrim(' abc ') -- kết quả: 'abc'10. Hàm RTrim 

-- 10. Rtrlặng -- Xóa tất cả những ký kết trường đoản cú trống rỗng, khoảng chừng White ngơi nghỉ CUỐI chuỗi. select Rtrim(' abc ') -- kết quả: ' abc' 11. Hàm PatIndex 

-- 11. patindex -- trả về vị trí xuất hiện thêm của một mẫu trong một chuỗi SELECT PATINDEX('%ensure%', 'please ensure the door is locked'); -- kết quả: 8 -- note: sử dụng cam kết từ _ để sửa chữa cho 1 ký từ ngẫu nhiên SELECT PATINDEX('%en_ure%', 'please ensure the door is locked'); -- công dụng vẫn là: 8 12. Hàm Quote 

-- 12. quotename -- trích dẫn select quotename('khô nóng trang lap trinch dot com') -- kết quả: -- hoàn toàn có thể thay đổi ký kết trường đoản cú trích dẫn khác ví như :ngoặc đối kháng ( tốt lốt nháy ' select quotename('hanh trang lap trinc dot com',')') -- kết quả: (khô cứng trang lap trinh dot com) 13. Hàm Replace 

-- 13.

Xem thêm: Gỡ Bỏ Các Ứng Dụng Tự Khởi Động Cùng Win 7 Chỉ 1 Phút, Gỡ Bỏ Các Ứng Dụng Tự Khởi Động Cùng Windows 7

replace -- thay thế toàn bộ những chuỗi bé nào đó trong 1 chuỗi thành 1 chuỗi bé không giống select replace('khô giòn trang lap trinh dot com accom','com','net') -- Tất cả những từ 'com' vào chuỗi sẽ tiến hành cố bằng trường đoản cú 'net' -- Kết quả: hanh hao trang lap trinc dot net acnet 14. Hàm replicate 

-- 14. replicate -- nhân 1 chuỗi lên các lần select replicate('acb',5) -- chuỗi 'acb' được lặp lại 5 lần. -- kết quả: acbacbacbacbacb 15. Hàm Reverse 

-- 15. reverse -- xoay ngược chuỗi lại select reverse('abcdef') -- kết quả: fedctía 16. Hàm Space 

-- 16. space -- trả về 1 chuỗi gồm n cam kết từ bỏ khoảng trắng. select 'a' +space(54) +'b' -- kết quả: 'a b' -- cam kết từ a + 54 ký kết từ khoảng chừng trắng + ký kết từ bỏ b 17. Hàm Str 

-- 17. Str -- đưa một số trong những thành một chuỗi. Hàm này rắc rối, bản thân chưa biết tác dụng để triển khai gì nữa. select str(5.333333,20,2) -- giải thích: chuyển số 5.333333 thành chuỗi có độ dài là 20 cam kết tự, chỉ mang 2 ký trường đoản cú thập phân sau vệt '.' -- giả dụ số trên lúc chuyển thành chuỗi nhưng mà không đầy đủ đôi mươi ký từ thì vẫn trường đoản cú thêm những khoảng tầm trắng vào phía trước làm sao để cho đủ trăng tròn ký trường đoản cú. -- kết quả: ' 5.33' -- nếu như con số chữ số phần nguyên của số cơ mà nhiều hơn độ dài chuỗi trả về thì đã trả về các giá trị là ký kết từ '*' select str(5555.333333,3,2) -- kết quả trả về là 3 ký kết trường đoản cú '*' : '***' vị độ nhiều năm chuỗi trả về là 3 trong những lúc con số chữ số phần ngulặng là 4. 18. Hàm Stuff 

-- 18. stuff -- hàm này sẽ thay thế n ký kết từ bước đầu từ là 1 vị trí xác minh bởi 1 chuỗi ý muốn núm vào SELECT STUFF('abcdef', 2, 3, 'ijklmn'); -- giải thích: tự địa chỉ 2 có nghĩa là ký từ 'b' lấy ra 3 ký kết từ -> 'bcd' với sửa chữa thay thế bởi 'ijklmn' -- kết quả: aijklmnef 19. Hàm Substring 

-- 19. substring -- cắt ra 1 chuỗi nhỏ tuổi từ bỏ chuỗi thuở đầu select substring('abcdefgh',2,5) -- giải thích: tự địa điểm thứ 2 lôi ra 5 ký tự liên tiếp -- kết quả: bcdef trăng tròn. Hàm Unicode 

-- trăng tròn. unicode -- trả về cực hiếm unicode của cam kết từ đầu tiên của chuỗi select unicode(N'Áac') -- kết quả: 193 21. Hàm NChar 

-- 21. Nchar -- trả về ký từ unicode của mã unicode select Nchar( unicode(N'Áac')) select Nchar( 193) -- công dụng cả 2 câu truy nã sự việc là : Á 22. Hàm Soundex 

-- 22. soundex -- Soundex là một trong những thuật toán ngữ âm để liệt kê các từ theo âm sắc đẹp, Theo phong cách phạt âm của tiếng Anh. Mục đích là mã hóa hồ hết từ bỏ gồm cùng cách vạc âm qua rất nhiều đặc thù giống nhau, từ bỏ kia bạn ta rất có thể tìm được một trường đoản cú làm sao đó mặc dù có sai sót nhỏ dại vào bao gồm tả từ kia select soundex('Brothers') -- kết quả là 1 trong những chuỗi có 4 cam kết tự: B636. Ký trường đoản cú trước tiên của công dụng cũng đó là ký trường đoản cú trước tiên của chuỗi lúc đầu 23. Hàm Difference 

-- 23. difference -- hàm trả về con số ký kết từ bỏ tương đương nhau của 2 chuỗi sau khoản thời gian vẫn mã hóa soundex. Giá trị kết quả nằm trong vòng từ 0 mang lại 4 select difference('Brothers','Brothers') Nguồn học hỏi.