Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

*
*
*
*
*
*
*
*

Nguim tử nguyên ổn tố A có 3 hạt proton trong hạt nhân. Vậy số phân tử electron vào nguyên tử nguim tố A là


*

Tổng số hạt p,n,e trong 2 nguyên tử sắt kẽm kim loại A cùng B là 177. Trong số đó số phân tử có năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang năng lượng điện của ngulặng tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 8. Số proton của A là:


Nguyên ổn tử của ngulặng tố X có tổng cộng phân tử cơ bản là 49, trong các số ấy số hạt ko có điện bởi 53,125% số phân tử với năng lượng điện. Số proton của X là:


Ngtử của nguim tố Y được kết cấu vị 36 hạt .Trong phân tử nhân, hạt với điện dương ngay số hạt không sở hữu năng lượng điện. Số proton tất cả vào hạt nhân nguyên ổn tử A là?


Nguim tử của một nguyên tố A bao gồm tổng cộng hạt proton, nơtron, electron là 48, trong các số ấy số hạt với điện gấp rất nhiều lần lần số hạt ko với điện. Số hạt từng các loại là:


Tổng số phân tử vào nguim tử là 36, trong những số đó số phân tử không có điện chiếm dao động một nửa. Số proton bao gồm vào ngulặng tử là:


Nguyên ổn tử M bao gồm số nơtron nhiều hơn số proton là một trong những cùng số phân tử mang điện nhiều hơn số phân tử ko mang năng lượng điện là 10. Tổng số hạt p và n tất cả vào ngulặng tử M là:


Nguyên tử Nhôm có năng lượng điện phân tử nhân là 13+. Trong ngulặng tử nhôm, số phân tử với điện nhiều hơn số phân tử không với năng lượng điện là 12 hạt. Số phân tử notron của nhôm là?


Nguyên tử B có tổng thể phân tử là 28. Số hạt không với năng lượng điện chiếm 35,7%. Số proton, notron vào B thứu tự là:


Mệnh đề làm sao dưới đây không đúng ?

(1) Số năng lượng điện phân tử nhân đặc thù cho 1 nguyên tố.

(2) Chỉ tất cả hạt nhân nguim tử oxi new gồm 8 proton.

You watching: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

(3) Chỉ tất cả hạt nhân nguim tử oxi bắt đầu có 8 nơtron.

See more: Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Công An Nhân Dân, Chức Năng, Nhiệm Vụ

(4) Chỉ bao gồm trong ngulặng tử oxi bắt đầu có 8 electron.

See more: Lịch Sử Đội Thiếu Niên Tiền Phong Được Mang Tên Bác Hồ Từ Khi Nào ?


*

Cơ quan tiền chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Sở tin tức và Truyền thông.