HỌC PHÍ CỦA HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

I.Nộp học phí tới tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank của Học viện Ngân hàng

1.Sinh viên có tài khoản của Agribank

Sinh viên đăng nhập https://e-bills.vn/pay/xechaydiendkbike.vn lấy mã thanh toán và sử dụng mã thanh toán để đóng học phí tại Agribank theo hướng dẫn kèm theo (Hướng dẫn)

2.Sinh viên có các tài khoản của các ngân hàng khác. Sinh viên thực hiện chuyển khoản đến tài khoản của Học viện Ngân hàng tại Agribank

a.Sinh viên học tại Trụ sở Học viện Ngân hàng

Nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ theo mẫu: Mã sinh viên – Họ và tên –Lớp –Số điện thoại – Hoc phi le phi HK1 2021-2022

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, số điện thoại 0123456789 lớp K24NHA mã sinh viên 24A4010001 trong nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ là: 24A4010001-Nguyen Van A – K24NHA-0123456789 - Hoc phi le phi HK1 2021-2022

b.Sinh viên học tại Phân viện Phú Yên

Tên tài khoản: Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ theo mẫu: Mã sinh viên – Họ và tên –Lớp –Số điện thoại – Hoc phi le phi HK1 2021-2022

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, số điện thoại 0123456789 lớp K24NHA mã sinh viên 24A4010001 trong nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ là: 24A4010001-Nguyen Van A – K24NHA-0123456789 - Hoc phi le phi HK1 2021-2022

c.Sinh viên học tại Phân viện Bắc Ninh

Tên tài khoản: Học viện NH Phân viện Bắc Ninh

Nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ theo mẫu: Mã sinh viên – Họ và tên –Lớp –Số điện thoại – Hoc phi le phi HK1 2021-2022

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, số điện thoại 0123456789 lớp K24NHA mã sinh viên 24A4010001 trong nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ là: 24A4010001-Nguyen Van A – K24NHA-0123456789 - Hoc phi le phi HK1 2021-2022

II.Đối với ngân hàng khác

1.Danh sách các tài khoản

Đơn vị thu học phí

Số tài khoản

BIDV Ba Đình

1261 0000 606 060

Vietinbank Thanh Xuân

125 000 033 938

Vietcombank Hà Thành

BIDV Đống Đa

2161 0000 696 988

2.Hướng dẫn chuyển khoản thanh toán học phí lệ phí:

Nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ theo mẫu: Mã sinh viên – Họ và tên –Lớp –Số điện thoại – Hoc phi le phi HK1 2021-2022

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, số điện thoại 0123456789 lớp K24NHA mã sinh viên 24A4010001 trong nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ là: 24A4010001-Nguyen Van A – K24NHA-0123456789 - Hoc phi le phi HK1 2021-2022