Hướng dẫn cài mac os trên laptop

Để thông suốt series thiết đặt Hackintosh trên Blog Chia Sẻ Kiến Thức, lúc này bản thân đang liên tục lý giải cho các bạn phương pháp để cài đặt macOS lên Laptop hoặc PC một biện pháp cụ thể cùng dễ hiểu tốt nhất nhé.

 #1. Cần chuẩn bị các gì?

Một ổ cứng bắt đầu (hoặc một ổ cứng chưa tồn tại dữ liệu). Bởi vì trong quy trình mua macOS thì bạn sẽ phải xoá hết tài liệu của bản thân mình (Vậy bắt buộc bạn nên xào luộc không còn tài liệu bình an trước lúc cài đặt nhé). Còn nếu như khách hàng như thế nào hy vọng chạy tuy vậy tuy vậy cả macOS lẫn Windows thì hãy hóng phần lớn bài viết tiếp sau của chính bản thân mình nhé.Thời gian và sự kiên trì