Các kiểu dữ liệu trong c ( int

Kiểu dữ liệu / Data type là gì?

Trong thiết kế C/C++ (hoặc những ngôn từ khác), hình dạng dữ liệu chính là phần khẳng định các quý hiếm mà lại một phát triển thành rất có thể nhận hay quý giá nhưng mà một hàm rất có thể trả về.

You watching: Các kiểu dữ liệu trong c ( int

Kiểu tài liệu của một đổi thay, xác định size (số byte) của vươn lên là kia.

Có 4 phong cách dữ liệu vào lập trình C/C++ là: Kiểu tài liệu cơ phiên bản, kiểu dữ liệu enum, mẫu mã void cùng loại tài liệu nâng cấp.

Kiểu tài liệu cơ bản

Kiểu dữ liệu cơ bản là hình dạng dữ liệu số học tập, rất có thể là số nguyên ổn (integer) hoặc số thực (float).

Kiểu số nguyên (integer)

Với hình dáng dữ liệu số nguim (integer) ta bao gồm những loại sau:

KiểuKích thướcVùng giá trị
char1 byte-128 tới 127 hoặc 0 tới 255
unsigned char1 byte0 cho tới 255
signed char1 byte-128 tới 127
int2 hoặc 4 bytes-32,768 tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647
unsigned int2 hoặc 4 bytes0 tới 65,535 hoặc 0 cho tới 4,294,967,295
short2 bytes-32,768 cho tới 32,767
unsigned short2 bytes0 tới 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 tới 2,147,483,647
unsigned long4 bytes0 tới 4,294,967,295

Cùng là dữ liệu dạng hình số học tập nhưng ta lại có nhiều đẳng cấp khác biệt. Việc này giúp tiết kiệm ngân sách bộ nhớ là biến hóa năng động hơn vào câu hỏi giữ dữ liệu.

See more: Top Phần Mềm Hẹn Giờ Tắt Máy Tính Win 10, Download Mshutdown

lấy một ví dụ Lúc giữ tuổi một fan ta chỉ cần cần sử dụng dạng hình char hoặc unsigned char. Vừa tiết kiệm ngân sách và chi phí bộ nhớ lưu trữ tuy thế vẫn bảo vệ hoàn toàn có thể lưu giữ tất cả những tuổi hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng cùng với ngôi trường hợp dữ liệu lớn hơn, nlỗi số fan trong một non sông thì lên đến số lượng hàng tỷ. Do đó ta đề xuất thực hiện một số loại dữ liệu khác ví như int

Kiểu số thực (float)

Tương từ với loại dữ liệu số thực (dấu phẩy động) ta cũng có những các loại sau:

KiểuKích thướcVùng giá chỉ trịĐộ chính xác
float4 byte1.2E-38 tới 3.4E+386 địa chỉ thập phân
double8 byte2.3E-308 tới 1.7E+30815 địa điểm thập phân
long double10 byte3.4E-4932 cho tới 1.1E+493219 địa điểm thập phân

Code ví dụ:

#include #include int main() int age = 25; int population = 85000000; // 85 triệu printf("Age: %d - Population: %d ", age, population); float pi = 3.14; // quý hiếm số pi printf("pi: %f ", pi); printf("Storage kích thước for int : %d ", sizeof(int)); // form size hình dạng int printf("Storage kích thước for float : %d ", sizeof(float)); // kích cỡ mẫu mã float return 0;Kết quả:

*

Kiểu dữ liệu Enum

Kiểu tài liệu Enum trong ngôn ngữ C xuất xắc có cách gọi khác là hình dáng dữ liệu cố định, mẫu mã liệt kê. Giá trị của một Enum chỉ hoàn toàn có thể thừa nhận quý giá là một vài những số nguyên mang lại trước.

Kiểu Enum này hơi kiểu như cùng với hình dáng Enum trong Java, Node.js xuất xắc Python…

Kiểu Void

Kiểu void dùng khẳng định không có cực hiếm như thế nào (không phải là null).

See more: Tiểu Sử Mc Nguyễn Cao Kỳ Duyên Sinh Năm Bao Nhiêu, Hoa Hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Nó được sử dụng trong những ngôi trường thích hợp sau đây:

Kiểu trả về của một hàm: lúc một ko trả về tài liệu gì thì hàm đó gồm vẻ bên ngoài void

Ví dụ:

void hello() printf("hello world");Hàm cùng với tham số void (Tức là hàm không có tham mê số đầu vào)Ví dụ: 2 giải pháp viết tiếp sau đây tương tự nhau:

void hello() printf("hello world");// tương tự vớivoid hello(void) printf("hello world");Con trỏ loại void void * được dùng để làm tmê mệt chiếu thới liên hệ của một đối tượng người dùng (chứ đọng không hẳn là 1 trong loại tài liệu new. Phần này hơi cực nhọc đọc bản thân sẽ sở hữu bài riêng)

Kiểu Dữ liệu nâng cao

Các giao diện tài liệu cải thiện của C gồm:

Con trỏ (pointer)Kiểu mảng (array)Kiểu cấu tạo (structure)Kiểu unionKiểu hàm (function)

Kiểu dữ liệu boolean

Kiểu bool, boolean trong lập trình sẵn C/C++

Lưu ý

Kiểu String

C/C++ không có một số loại tài liệu string (text) dùng làm hiển thị văn uống bản. Để hiển thị những giá trị mẫu mã text/string, ta sử dụng phong cách char. Thực hóa học char vẫn là giao diện số, tuy nhiên tùy theo quý giá mà nó được hiểu thành các cam kết tự trong bảng mã ASCII. Một đoạn text/string vào C/C++ sẽ là một trong những mảng char

lấy ví dụ như số 32 tương ứng cùng với lốt biện pháp, 48 tương xứng với ký kết từ bỏ "0", 65 khớp ứng cùng với ký kết từ bỏ "A".

Để hiển thị đoạn text ‘hello’ thì ta yêu cầu mảng char tương ứng là <104, 101, 108, 108, 111>

Kiểu bool

Trong lập trình sẵn C, thực chất bool đó là hình dạng integer (0 Có nghĩa là false, không giống 0 tức là true)


Chuyên mục: Blog