Mental breakdown là gì

a period of mental illness, usually without a physical cause, that results in anxiety, difficulty in sleeping & thinking clearly, a loss of confidence và hope, và a feeling of great sadness:

Bạn đang xem: Mental breakdown là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ xechaydiendkbike.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


an illness that causes a person to lớn suffer from anxiety và to lớn have sầu difficulty living & working as usual
*

a person who believes that it is morally wrong khổng lồ eat animals or khổng lồ use animal products such as milk, eggs, or leather

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Khóa Bàn Phím Laptop Win 10 Bằng 5 Cách Đơn Giản Sau, 5 Cách Mở Khóa Bàn Phím Laptop Win 10 Nhanh Nhất

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn xechaydiendkbike.vn English xechaydiendkbike.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語