RELATIVE PRICE LÀ GÌ

Certainly it is no surprise that inflation has a major impact on relative price levels , as inflation is often defined as a general increase in prices .

Bạn đang xem: Relative price là gì


Chắc chắn chẳng bao gồm gì kinh ngạc lúc mức lạm phát tạo ảnh hưởng tác động Khủng đối với các nấc giá bán tương đối , vị mức lạm phát hay được tư tưởng là sự việc gia tăng giá cả phổ biến .
But when prices are constantly changing due lớn inflation, price changes due khổng lồ genuine relative sầu price signals are difficult to distinguish from price changes due lớn general inflation, so agents are slow to respond to lớn them.
Nhưng Lúc giá thay đổi thường xuyên do mức lạm phát, những thay đổi Ngân sách chi tiêu vì các biểu hiện giá bán tương đối chủ yếu thương hiệu khôn cùng khó khăn để phân minh cùng với phần đa thay đổi giá vì mức lạm phát chung, vì vậy những tác nhân lờ lững để ứng phó cùng với chúng.
For a relatively low price, Stereolithography can produce accurate prototypes, even of irregular shapes.
Đối với cùng một nút giá bán tương đối phải chăng, In li-sơn lập thể hoàn toàn có thể tạo ra những nguyên chủng loại đúng đắn, ngay cả những hình trạng không bình thường.
Các máy ở trong chiếc M-series của Meizu triệu tập vào Việc đem đến các thiên tài khỏe mạnh cho 1 mứac giá bán tương đối rẻ.
Nói phương pháp không giống, mọi khi cổ phiếu di chuyển phải chăng hơn, nó sụt giảm bên dưới giá tốt tương đối trước đó của chính nó.
Allocative efficiency A change in the supply or demvà for a good will normally cause its relative price to change, signaling the buyers & sellers that they should re-allocate resources in response lớn the new market conditions.
Hiệu trái phân chia Một sự biến hóa vào cung ứng hoặc nhu cầu cho 1 tốt bình thường đã gây nên giá chỉ tương đối của chính nó chuyển đổi, thông tin cho những người sở hữu cùng người buôn bán rằng bọn họ bắt buộc tái phân chia nguồn lực nhằm đáp ứng cùng với các điều kiện Thị phần mới.
One key to the C64"s success was Commodore"s aggressive sầu marketing tactics, và they were quick lớn exploit the relative price/performance divisions between its competitors with a series of television commercials after the C64"s launch in late 1982.
Một khóa xe cho việc thành công của C64 là giải pháp tiếp thị tích cực và lành mạnh của Commodore, với chúng ta sẽ nhanh lẹ khai quật những biệt lập về giá/hiệu suất tương đối thân các kẻ thù tuyên chiến và cạnh tranh cùng với một loạt PR truyền hình sau khoản thời gian C64 trình làng vào thời điểm cuối năm 1982.
In this study, the authors found that the best estimate of tomorrow"s price is not yesterday"s price (as the efficient-market hypothesis would indicate), nor is it the pure momentum price (namely, the same relative sầu price change from yesterday khổng lồ today continues from today to tomorrow).
Trong nghiên cứu và phân tích này, những người sáng tác thấy rằng ước tính cực tốt giá tương lai chưa hẳn là giá bán của ngày ngày qua (nhỏng trả tmáu Thị Trường công dụng rất có thể mang đến thấy), cũng chưa phải là giá bán xung lượng thuần túy (cụ thể là, sự chuyển đổi giá bán tương đối như thể nhau từ bỏ ngày hôm qua cho lúc này vẫn tiếp tục trường đoản cú bây giờ tới ngày mai).
Inside Mac Games commented that the game was not worth the relatively low price, even aao ước a limited selection of Mac OS games.
Inside Mac Games thừa nhận xét rằng trò đùa chẳng quý giá mặc dù giá thành tương đối phải chăng, thậm chí là trong một chắt lọc tiêu giảm của các game bên trên Mac OS.
With an aggressive marketing chiến dịch & relatively low price for a Swiss-made watch, it gained instant popularity in its trang chính market of Switzerland.
Với một chiến dịch tiếp thị tích cực với nút giá bán tương đối tốt cho một cái đồng hồ thời trang vị Thụy Sĩ cung cấp, nó đang trlàm việc đề nghị phổ biến tức thì chớp nhoáng trên Thị Phần quê công ty Thụy Sĩ.
The personal computer, also known as the PC, is one of the most common types of computer due khổng lồ its versatility & relatively low price.

Xem thêm: Cao Công Nghĩa Có Chuyển Giới Không, Cặp Song Ca Cặp Song Ca Cao Công Nghĩa


Máy tính cá nhân, còn gọi là PC, là 1 Một trong những một số loại laptop phổ cập duy nhất vị tính linch hoạt cùng giá chỉ tương đối thấp.
Both were formidable systems that were the first to lớn challenge personal computers in power (at launch), while offering a relatively modest price compared khổng lồ them.
Cả nhì máy bộ các là đa số hệ thống xứng đáng gờm và cũng chính là lần đầu tiên các hệ thống console có thể thách thức được cả máy tính xách tay cá nhân về khía cạnh sức mạnh (vào thời khắc ra mắt) trong lúc lại có một mức giá tương đối nhã nhặn so với một chiếc PC chăm nhằm chơi trò chơi.
Analysis firm SuperData also predicted that the Switch would have sầu a slow start due lớn its relatively high price, but would eventually sell about 5 million units worldwide by the over of 2017.
SuperData cũng dự đân oán Switch sẽ sở hữu được một mở màn lừ đừ vì chưng giá tương đối cao, tuy vậy sau cùng đã bán được khoảng 5 triệu cái trên toàn quả đât vào thời điểm cuối năm 2017.
Petroleum production from Europe, Africa, và the Middle East flowing West tends khổng lồ be priced relative khổng lồ this oil, i.e. it forms a benchmark.
Sản xuất dầu từ Châu Âu, Châu Phi cùng Trung Đông rã về phía Tây có xu hướng được định giá chỉ tương đối cùng với một số loại dầu này, có nghĩa là nó tạo thành thành một chuẩn mực.
"Armsvào explained the brutal reality of their situation: they paid 1,500 shillings in rent, about đôi mươi bucks a month, a relatively high price for a Kenyan shantytown, and they could not afford to lớn be late with the money.
"Armstrong lý giải tình hình thực tế tàn ác của họ: Họ trả 1,500 đồng shilling tiền mướn, khoảng đôi mươi đô hàng tháng, mẫu giá bán tương đối cao cho một khu ổ chuột sống Kenyan, với bọn họ cần thiết đưa ra trả trễ tiền.
" Armsvào explained the brutal reality of their situation: they paid 1, 500 shillings in rent, about 20 bucks a month, a relatively high price for a Kenyan shantytown, & they could not afford lớn be late with the money.
" Armsvào lý giải tình trạng thực tiễn tàn ác của họ: Họ trả 1, 500 đồng shilling chi phí thuê, khoảng tầm 20 đô mỗi tháng, loại giá bán tương đối cao cho một quần thể ổ chuột sinh hoạt Kenyan, với chúng ta thiết yếu đưa ra trả trễ tiền.
The pattern consists of a measurable period of rest and volatility contraction in the market, followed by a relatively brief price move that encourages unsuspecting traders và investors lớn adopt a false assumption regarding the likely future direction of price.
Mẫu hình này bao gồm một khoảng thời hạn có thể đo được của phần sót lại với thu hẹp dịch chuyển bên trên Thị Phần, theo sau là 1 trong những động thái giá bán tương đối nlắp để khuyến khích những thương nhân cùng các đơn vị chi tiêu ko nghi ngờ gật đầu đồng ý một giả định sai lầm về phía về sau của giá bán.
The contango contract for future delivery, selling today, is at a price premium relative khổng lồ buying the commodity today & taking delivery.
Hợp đồng bù hoãn mua về để phục vụ sau đây, được bán ra ngày hôm nay, là bao gồm một khoản prúc giá tiền cộng thêm vào giá cho vấn đề mua sắm và chọn lựa hóa đó ngày lúc này cùng triển khai Giao hàng ngay.
As stated by Brian Byrne, the implied volatility of an option is a more useful measure of the option"s relative value than its price.
Thông thường, biến động ý niệm của một chọn lọc là 1 giải pháp có lợi hơn của giá trị tương đối của gạn lọc hơn đối với giá của chính nó.
Optimized competition provides more opportunities for Ad Manager remnant line items, Ad Exchange buyers, và Open Bidding buyers to lớn compete against reservations when they are willing to lớn pay high prices relative lớn the reservations.
Tính năng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh được tối ưu hóa mang lại các cơ hội rộng cho các mục sản phẩm còn sót lại của Ad Manager, người mua trên Ad Exchange với người mua trong phiên Đặt giá chỉ thầu msinh sống vào việc đối đầu với mục hàng đặt trước lúc chúng ta sẵn sàng chuẩn bị trả giá bán đắt hơn so với giá đặt trước.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M