Thái độ của triều đình nhà nguyễn khi pháp xâm lược

Thái độ của triều đình Huế trong quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta trong những năm 1858 - 1884?


Bạn đang xem: Thái độ của triều đình nhà nguyễn khi pháp xâm lược

Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, ban đầu triều đình Nguyễn có tổ chức kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, từ năm 1960, tư tưởng chủ hòa đã lan ra trong nội bộ triều đình làm lòng người li tán. Chính vì thế, từ năm 1862 triều Nguyễn bắt đầu đi vào quá trình đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ thực dân Pháp thông qua kí với Pháp các hiệp ươc đầu hàng:Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), Giáp Tuất (1874), Hácmăng (1883) và Patơnốt (1884).


*
*
*
*
*
*
*
*

Sau Hiệp ước Hácmăng (1883) triều đình Huế có thái độ như thế nào đối với phong trào kháng chiến của nhân dân?


Triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam thông qua hiệp ước nào?


Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX?


Vì sao thực dân Pháp đã thiết lập được nền bảo hộ ở Việt Nam sau Hiệp ước Hác – măng (1883) nhưng vẫn tiếp tục kí với triều đình Huế Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)?


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Máy Hút Bụi Electrolux, Vệ Sinh Sạch Như Mới

Phát biểu ý kiến của anh(chị) về nhận định sau: “Vua quan triều đình nhà Nguyễn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc để Việt Nam bị mất nước vào tay thực dân Pháp


Từ sự khác biệt giữa các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời Lý- Trần với cuộc kháng chiến chống Pháp của triều Nguyễn, theo anh (chị) đâu là nhân tố quan trọng nhất dẫn đến sự thành bại của một cuộc chiến tranh?


Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta (1858-1883) chủ yếu do lực lượng nào tổ chức, lãnh đạo?Tướng Giơnuiy (người Pháp) đã từng có nhận đinh rằng: “Nếu họ đánh mạnh thì họ đã đánh bại chúng tôi lâu rồi”. Đây là câu nói thể hiện cuộc kháng chiến của triều đình và nhân dân ta ở thời điểm nào?


Nhận xét nào sau đây là đúng về nhà vai trò, trách nhiệm của nhà Nguyễn trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1858 - 1884?


Nguyên nhân chủ quan quan trọng nhất khiến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1858-1884 của nhân dân ta thất bại là gì?