TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

... năm 2005TỜ TRÌNH(V/v: bổ nhiệm cán bộ)Kính gửi: ……………………….-Cnạp năng lượng cứ vào -Xét thực trạng thực tế với năng lực cán bộ. ý kiến đề nghị tiến hành việc bổ nhiệm so với cán bộ sau:I- Đề nghị bổ nhiệm ĐVT: ... xuất bổ nhiệm Lúc Này Đề xuất01 Cơ bảnCổ phiếuTrách nhiệm Điện thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệm Tổng02 Cơ bảnCổ phiếuTrách nát nhiệm Điện thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệm TổngII-Lý vày bổ nhiệm: ... thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệm TổngII-Lý vì bổ nhiệm: .01 .02 III-Mô tả vượt trình công tác làm việc của cán bộ được bổ nhiệm: .01 02 . Trân trọng./. Ban Tổng Giám đốcBan Tài chính Ban NL-HT...

Bạn đang xem: Tờ trình đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng


*

*

... các khoản thu nhập hiện tại tất cả của cán bộ được đề xuất miễn nhiệm cùng nấc các khoản thu nhập khuyến nghị mang đến địa điểm bổ nhiệm mới.Phần II:-Ghi rõ nguyên do đơn vị chức năng ý muốn đề xuất miễn nhiệm cán cỗ.BMNS-362 ... tên cán bộ được kiến nghị miễn nhiệm (2)-Ghi phòng/ban khu vực cán bộ hiện giờ đang công tác(3)-Vị trí công tác hiện tại vẫn đang làm cho cùng địa điểm công tác làm việc khuyến cáo bắt đầu san miễn nhiệm (4)-Liệt các mức thu...
*

*

*

Tài liệu Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách rưới kế toán đối với Các đơn vị kế toán vì chưng Hội đồng quần chúng. # các cung cấp quản lý. doc


... thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách rưới kế toán so với Các đơn vị kế toán bởi vì Hội đồng dân chúng những cấp cho làm chủ. phú trách rưới kế toán trong số đơn vị kế toán thuộc nghành nghề kế toán công ty...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Mũi Tên Trong Minecraft 1, Cách Chế Tạo Vũ Khí Trong Game Minecraft


Tài liệu Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc prúc trách kế toán so với đơn vị chức năng kế toán nằm trong hoạt động thu, bỏ ra ngân sách trung ương doc


... Mẫu: 7. Tờ trình về việc sửa thay đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển động đối nước ngoài thường niên TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM 1. ... gia: (nêu rõ báo cáo về đối tác nước ngoài) 7. Kế hoạch xúc tiến 8. Kinh phí. Nơi nhận: - Nlỗi trên; - Các cơ sở liên quan; - Lưu: CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM (Ký tên, đóng góp ... LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 1. Ký kết cùng tiến hành điều ước quốc tế - Luật Ký kết cùng tiến hành những điều...

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét Tặng Kèm Kỷ niệm cmùi hương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư cả nước pot


... chức/tỉnh/thành thị Địa điểm, ngày … tháng … năm … Kính gửi: ………………………………. TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Cmùi hương trình vận động đối ngoại hàng năm1 1. Tên vận động phát sinh 2. Lý bởi ... gian 6. Thành phần tđam mê gia: (nêu rõ công bố về công ty đối tác nước ngoài) 7. Kế hoạch tiến hành 8. Kinh tầm giá Nơi nhận: CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM ...