Trắc Nghiệm Sử 10 Học Kì 2

... Hiền Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 03 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 ... Hiền Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 02 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 ... Nho Giáo D Tất CÂU 2: Nối nội dung lịch sử sau cho ( 1,0 đ ) Thời gian Thành Ba-bi-lon xây dựng Vạn Lí Trường thành xây dựng Kim Tự Tháp xây dựng Đền Pác-tê-nông xây dựng Sự kiện A Ở Ai Cập B...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 10 học kì 2


*

*

... Việt Nam D Nam Việt Câu 23: Nhà Lý thành lập tồn khoảng thời gian nào? A 101 0 - 1209 B 101 0 - 1 210 C 101 0 - 1138 D 101 0 - 1225 Câu 24: Vị vua cuối nhà Lý ai? A Lý Cao Tông B Lý Chiêu Hoàng C ... Liêu, Hạ Câu 7: Lê Hoàn vào năm nào? A Năm 100 5 B Năm 100 7 C Năm 100 4 D Năm 100 6 Câu 8: Ai người huy kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống vào năm 107 5 - 107 7? A Lê Hoàn B Lý Thường Kiệt C Trần ... loạn Câu 16: Nhà Tiền Lê thành lập tồn khoảng thời gian nào? A Năm 980 - 100 9 B Năm 981 - 101 0 C Năm 980 - 100 8D Năm 979 - 100 9 Câu 17: Vị vua Nhà Tiền Lê ai? A Lê Đại Hành B Lê Thái Tổ C Lê Thánh...
*

... Câu 1: Trình bày hiểu biết em văn hoá Đại Việt (X – XV) Câu 2: Em đánh giá công lao phong trào Tây Sơn KI M TRA MỘT TIẾT Môn: Lịch Sử Họ Tên: Lớp: 10 A1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: Cơ ... KI M TRA MỘT TIẾT Môn: Lịch Sử Họ Tên: Lớp: 10 A1 ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: Cơ sở hình thành vương quốc cổ Chăm Pa: A Đông Sơn B Sa Huỳnh C Đồng Nai D Óc Eo Câu 2: Nho giáo ... LUẬN(6đ) Câu 1: Em đánh công lao hạn chế Vương triều Nguyễn? Câu 2: Chứng minh rằng: “ Đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong ki n kháng chiến chống giặc ngoại xâm” KI M TRA MỘT TIẾT...
*

... Sai Câu 22: Năm 105 4, vua Lý Thánh Tông đổi lại tên nước thành: A Đại Nam B Đại Việt C Việt Nam D Nam Việt Câu 23: Nhà Lý thành lập tồn khoảng thời gian nào? A 101 0 - 1209 B 101 0 - 1 210 C 101 0 ... 100 5 B Năm 100 7 C Năm 100 4 D Năm 100 6 Câu 8: Ai người huy kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống vào năm 107 5 - 107 7? A Lê Hoàn B Lý Thường Kiệt C Trần Hưng Đạo D Lý Công Uẩn Câu 9: Trong lịch ... Xtra-bôn D Ê-xin Câu 32: Ai tác giả "Lịch sử chiến tranh Pê-lô-pô-ne"? A Hê-rô-đôt B Ta-xit C Tu-xi-đít D Xtra-bôn Câu 33: "Lịch sử Rô-ma" "Phong tục người Giec-man" tác phẩm lịch sử tiếng ai? A...
*

... :Nguyễn Xuân Liệp Sở GD&ĐT Lào Cai Trường THPT số Văn Bàn Đề kiểm tra học kì I Môn Lịch sử - Khối 10 (Thời gian 45P) Đề II: I - Phần trắc nghiệm(3đ): Câu 1(0,25đ) : Quốc gia tiên phong phát kiến ... :Nguyễn Xuân Liệp Sở GD&ĐT Lào Cai Trường THPT số Văn Bàn Đề kiểm tra học kì I Môn Lịch sử - Khối 10 (Thời gian 45P) Đề III: I - Phần trắc nghiệm(3đ): Câu 1(0,25đ) : Các quốc gia phong kiến ĐNÁ ... :Nguyễn Xuân Liệp Sở GD&ĐT Lào Cai Trường THPT số Văn Bàn Đề kiểm tra học kì I Môn Lịch sử - Khối 10 (Thời gian 45P) Đề IV: I - Phần trắc nghiệm(3đ): Câu 1(0,25đ) : Phong trào văn hóa phục hưng...

Xem thêm: Đơn Vị Của Cường Độ Điện Trường, Cường Độ Điện Trường Là Gì


... nô lại đấu tranh chống lãnh chúa, vì: -Nông nô người sản xuất lãnh địa Họ bị gắn chặt, lệ thuộc vào lãnh chúa chịu nhiều thứ thuế (0,5) -Đời sống nông nô khổ cực, lại bị lãnh chúa đánh đập, vậy, ... muốn có văn hóa riêng (0,5) -Chế độ phong kiến, giáo lý đạo Ki-tô kìm hãm phát triển giai cấp tư sản.(0,5) b) ý nghĩa -Đây đấu tranh công khai lĩnh vực tư tưởng văn hóa, chống lại hệ tư tưởng ... nhiều thứ thuế (0,5) -Đời sống nông nô khổ cực, lại bị lãnh chúa đánh đập, vậy, họ đứng dậy đấu tranh chống lại lãnh chúa (0,5) Câu a)Hoàn cảnh đời – Giai cấp tư sản lực kinh tế, song chưa có...
... Đà d/ Năm 218 TCN e/ Năm 11 1 TCN (1) mở rộng bờ cõi ; (2) Âu Việt; (3) Thục Phán; (4) Hiệu úy Đồ Thư III Hãy ghép kiện lịch sử cột A với thời gian cột B cho (1 điểm) 1d, 2c, 3b, 4a Câu 49 : Hồn ... chăn ni D/ thuyền Câu 45: Chính quyền địa phương nhà nước Văn Lang: A/ thơn, B/ chiềng, chạ C/ thơn, ấp D/ huyện, xã Câu 47: Cả nước Văn Lang chia làm: A/ 14 B/ 15 C/ 13 D/ 12 Câu 46: Vua nhà nước ... kiện lịch sử cột A với thời gian cột B cho (1 điểm) Cột A Cột B Nhà Tần đánh xuống phương Nam a/ Năm 17 9 TCN Qn Tần rút lui khỏi nước ta b/ Năm 207 TCN Thục Phán tự xưng An Dương Vương c/ Năm 214 ...
... nhiều học quý báu chống kẻ thù với kế sách độc lạ Câu 5:Trình bày phát triển tôn giáo Việt Nam từ kỉ XVI – kỉ XVIII? - Nho giáo bước suy thoái, tôn ti trật tự Phong kiến không tôn trọng trước Thi ... xảy - Công thương nghiệp phát triển, máy móc sử dụng ngày nhiều, công nhân đông sống tập trung - Ngoại thương có bước tiến mới, công ty thương mại buôn bán với nhiều nước chau Âu phương Đông Chính ... rộng rãi triệt để cách mạng so với cách mạng trước Cách mạng Pháp có ý nghĩa lịch sử quan trọng lịch sử nước Pháp mà lịch sử châu Âu lúc Những tư tưởng dân chủ cách mạng Pháp ảnh hưởng đến nước châu...
... Phương Tây Sơ kết học: Nắm lập bảng tóm tắt,so sánh: Lịch sử giới thời nguyên thủy,cổTrung đại Dặn dò: -Trả lời câu hỏi sgk -Học 3, 4, 5, 8, 9, 10 ,11 để hôm sau kiểm tra học I 6.Rút kinh nghiệm: ... Đường, Sử quán thành lập Ngoài có: Hán thư Ban Cố, Hậu Hán thư Phạm Việp… + Thời Tống: Quốc sử quán thành lập, biên soạn nhiều sử nhà nước: Tống sử, Minh sử, Đại Thanh thống … * Văn học: đạt ... giới có lịch sử văn hố truyền thống lâu đời nơi khởi nguồn ấn Độ Hin đu giáo Lịch sử phát triển Ấn Độ có bước thăng trầm với nhiều thời kỳ lịch sử vương triều khác Để hiểu phát triển lịch sử văn...
Từ khóa: trắc nghiệm lịch sử 11 học kì 2trắc nghiệm lịch sử 10 học kì 1câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11 học kì 2trắc nghiệm lịch sử 8 học kì 2câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 học kì 2đề thi trắc nghiệm vật lý 10 học kì 2đề thi trắc nghiệm công nghệ 10 học kì 2đề trắc nghiệm công nghệ 10 học kì 2trắc nghiệm địa lý 10 học kì 2bài tập trắc nghiệm vật lý 10 học kì 2trắc nghiệm lịch sử 11 học kì 1đề cương ôn tập lịch sử 10 học kì 2ôn tập lịch sử 10 học kì 2đề kiểm tra lịch sử 10 học kì 2câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11 học kì 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8