Trung tâm bảo hành nokia tại hà nội

Các Anh cho em hỏi là Trung Tâm bh đt của Nokia nghỉ ngơi chỗ nào của Thành Phố Hà Nội được 0 ạ? chả là hôm nọ nhỏ N95 - 8GB của em những vết bụi quá em bao gồm mang trang bị thổi những vết bụi chả may thổi vào phần nghe

Thế là phần nghe đó của em bị rtrằn mất