Trước và sau before dùng thì gì

When, Until, While, Before và After được sử dụng đa dạng trong mệnh đề chỉ thời gian, dưới vai trò liên từ liên kết. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách dùng và ví dụ vận dụng cụ thể trong các trường hợp ngay sau đây nhé!


1. Cách dùng cấu trúc when

Diễn tả mối quan hệ giữa hành động của hiện tại và kết quả trong tương lai

When S +VHTĐ, S + VHTĐ/TLĐ

Ví dụ:

When you receive our letter, you will know our address.

Bạn đang xem: Trước và sau before dùng thì gì

(Khi bạn nhận được thư, bạn sẽ biết địa chỉ của chúng tôi.)


*
Cách dùng cấu trúc when
Diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

When S + VQKĐ, S + VQKHT

Ví dụ:

When I just left the classroom, I had recognized my mistakes.

(Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng học, tôi nhận ra lỗi sai của mình)

Diễn tả hai hành động xảy ra song song hoặc liên tiếp trong quá khứ

When + S + VQKĐ, S + VQKĐ


Ví dụ:

When this concer just finished, we went home.

(Khi buổi biểu diễn vừa kết thúc, chúng tôi đã về nhà.)

Diễn tả một hành động đang diễn ra thì hành động khác xen vào

When + S + VQKTD, S + VQKĐ

Ví dụ:

When he was playing tennis at 5 p.m yesterday, there was a terrible fire.

(Khi anh ấy đang chơi tennis lúc 5 giờ chiều hôm qua thì xảy ra 1 vụ cháy lớn.)

Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và kết quả ở quá khứ

When S + VQKHT, S + VQKĐ

Ví dụ:

When the opportunity had passed, I only knew that there was nothing could be done.

(Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi)

Diễn tả hành động xảy ra cắt ngang một hành động khác trong quá khứ

When S + VQKĐ, S + VQKTD

Ví dụ:

When we came, he was taking a bath.

(Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm.)

Diễn tả hành động đang diễn ra trong tương lai song song với một hành động khác

When S +VHTĐ, S + will be Ving

Ví dụ:

When you receive my postcard, I will be welcoming the dawn at Japan.

(Khi cậu nhận được tấm bưu thiếp thì mình đang đón bình minh ở Nhật.)

2. Cách dùng cấu trúc while

Diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời, song song trong hiện tại hoặc quá khứ

Ví dụ:

While my mother is cooking, my father is reading newspaper.

(Trong khi mẹ tôi nấu cơm thì bố tôi đọc báo.)


*
Cách dùng cấu trúc while
While they were learning English at home, their parents were going to Paris at 8 a.m yesterday.

(Trong khi họ đang học Tiếng Anh ở nhà, bố mẹ họ đang đi Paris lúc 8 giờ sáng hôm qua.)

3. Cách dùng Until (cho đến khi, cho đến lúc)

Sự việc, hành động được nhắc đến trong mệnh đề chính kéo dài cho đến khi sự việc, hành động của mệnh đề sau xảy ra (trong quá khứ)

S + VQKĐ+ until + S + VQKĐ

Ví dụ:

Nam waited her until she came.

(Nam đã đợi cô ấy cho đến khi cô ấy đến)

Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until đã được hoàn thành trước hành động kia

S + VQKĐ+ until + S + VQKHT

Ví dụ:

He watched this film until no one had been there.

(Anh ấy đã xem bộ phim này cho đến khi không còn ai ở đó.)

Dùng với nghĩa là sẽ làm gì cho đến khi hoàn thành việc gì đó

S + VTLĐ+ until + S + VHTĐ/HTHT

Ví dụ:

We will stay here until the rain stops.

(Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi tạnh mưa)

I will wait her until she has finished her homework.

(Tôi sẽ đợi cho đến khi cô ấy làm xong bài)

4. Cách dùng cấu trúc before

4.1. Vị trí của mệnh đề chứa before

Befoređược xem là một liên từ, các mệnh đề có chưa before thường là các mệnh đề phụ được dùng để bổ sung ngữ nghĩa cho mệnh đề chính.


*
Vị trí của mệnh đề chứa before

Các mệnh đề thường có vị trí linh hoạt trong câu, nó sẽ được đặt trước hoặc sau tùy thuộc vài mục đích diễn đạt của người sử dụng. Khi được đảo lên đầu câu, mệnh đề chứa before sẽ được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy. (Mệnh đề chứa before có vị trí linh hoạt trong câu)

4.2. Cấu trúc và cách dùng

Before được dùng phổ biến trong mệnh đề như là một trạng ngữ chỉ thời gian. Chúng ta cần chú ý đến mối liên hệ thì giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ để sử dụng và chia động từ thật chính xác.

Befoređược đùng dể nói về một hành động đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

Cấu trúc:

Before + simple past, past perfect

Ví dụ:

Before They went to Nam’s house, they had contacted to him

(Trước khi họ đi tới nhà Nam, họ đã liên lạc với anh ta.)

Before Nam could think of a reply his friend girl walked away.

(Trước khi Nam có thể nghĩ ra câu trả lời thì bạn gái của anh ấy đã bỏ đi rồi.)

Befor được sử dụng vớithì hiện tại đơn và thì tương lai đơn, diễn tả một việc sẽ thực hiện trước khi điều gì xảy ra, hoặc trước sự xảy ra của một việc nào đó.

Cấu trúc:

Before+ simple present, simple future/ simple present

Ví dụ:

Before i and my sister have a holiday, we will decide the destination.

(Trước khi kỳ nghỉ đến, Tôi và chị gái của tôi sẽ quyết định địa điểm đến.)

Before we leave, we’ll give you a gift.

(Trước khi rời đi, chúng tôi sẽ tặng bạn một món quà.)

Before Hoa leave, she want to make sure that no-one can know about this.

(Trước khi Hoa đi, cô ấy muốn biết chắc chắn rằng không có ai biết được chuyện này.)

4.3. Cách dùng khác của before

Just before, immediately before

Ví dụ: I got homejust beforeit rained.


*
Cách dùng khác của before
Beforehand

Cấu trúc Before được dùnghand thay thế cho Before ở trạng từ, nhất là khi đề cập đến thời gian không cụ thể. Có thể dùng các trạng từ:immediately, just, short và các từ diễn đạt thời gian khác như: days, months, years.

Ví dụ: Monthsbeforehand, I bought a ticket for the concert.

4.4. Một vài lưu ý khi sử dụng befor

Để sử dụngbeforemột cách thành thạo và tự nhiên nhất, bạn cần nhớ rõ một vài lưu ý khi sử dụng nó như sau:

Lưu ý 1:Ngoài việc giữ vai trò như một liên từ trong các mệnh đề,beforecòn có thể xuất hiện trong các câu trúc đặc biệt dưới dạng đảo ngữ.

Lưu ý 2:Không chỉ là một liên từ,beforecòn là một giới từ, nó có thể có một danh từ đi kèm phía sau.

Ví dụ:

I like to study before breakfast.

I always check in online before flights.

Lưu ý 3:Beforethể hiện thứ tự diễn ra của các hành động, ngoài ra nó còn được biết như là một dấu hiệu nhận biết của các thì hoàn thành.

Ví dụ:

Before they came back from Korea, they had bought souvenirs for their friends.

(Trước khi, họ trở về từ Hàn Quốc, họ đã mua đồ lưu niệm cho bạn bè của họ.)

Lưu ý 4: Cấu trúc Before được dùng như một trạng từ

Before thường theo sau các danh từ sau: day, morning, week, month, year để đề cập đến ngày trước, buổi sáng hôm trước,….

Ví dụ: I was ill yesterday and my mom the day before!

5. Cấu trúc after và cách dùng

5.1. Cách dùng

Afterlà liên từ chỉ thời gian mang nghĩa là“sau”.

Cùng tìm hiểu tất tần tần về cách dùng và một số cấu trúc after cơ bản thường gặp ngay dưới đây nhé!

Cấu trúc After + past perfect + simple past

Cấu trúc after được dùng để nói về mộtsự việc được diễn ra sau khi đã kết thúc một hành động hay sự việc khác.

Cấu trúc:

After +past perfect(quá khứ hoàn thành)+simple past(quá khứ đơn)

= Past perfect(quá khứ hoàn thành)+ before + simple past(quá khứ đơn)

Ví dụ:

AfterI had done homework, I went out with my friend.

(Sau khi kiểm tra xong họ mới trở về nhà.)

=> I had done homeworkbeforeI went out with my friend.

My father went homeafterhe finished work at the machine.

(Cha tôi về nhà sau khi ông làm việc xong ở máy.)

=>BeforeMy father went home, he finished work at the machine.

Cấu trúc after đi với thì quá khứ đơn vàthì hiện tại đơnsử dụng để miêu tả mộthành động xảy ra trong quá khứ, và để kết quả ở hiện tại.

Cấu trúc:

After + simple past + simple present

Ví dụ:

Afterwe quarreled many times, wedecideto break up.

(Sau nhiều lần cãi vã, chúng tôi quyết định chia tay.)


*
Cấu trúc after đi với thì quá khứ đơn và thì hiện tại đơn

After everythinghappened, Mike and Ginnyarestill best friends.

(Sau khi mọi chuyện xảy ra, Mike và Ginny vẫn là bạn thân của nhau.)

Cấu trúc after miêu tả mộthành động xảy ra trong quá khứ, kết quả đãkết thúc ở trong quá khứ.

Cấu trúc:

After simple past + simple past

Ví dụ:

AfterJennydrovetoo fast, shecausedan accident.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh (Ngắn Gọn)

(Sau khi Jenny lái xe quá nhanh, cô ấy đã gây ra một vụ tai nạn.)

Aftermy teachergavehomework, Ifinishedat class.

(Sau khi giáo viên của tôi giao bài tập về nhà, tôi đã làm xong tại lớp.)

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc after để diễn tả sau khi đã làm công việc gì và tiếp tục thực hiện một công việc khác.

Cấu trúc:

After + present perfect/simple present + simple future.

Ví dụ:

AfterMikebuysa new motorbike, hewill driveto travel.

(Sau khi Mike mua một chiếc xe máy mới, anh ấy sẽ lái xe đi du lịch.)

Afterhehas bookedthe train ticket, hewill goto Ho Chi Minh city.

(Sau khi anh ấy đặt vé tàu, anh ấy sẽ đi vào thành phố Hồ Chí Minh.)

5.2. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc after

Cấu trúc After được sử dụng rất phổ biến trong các dạng bài tập về chia thì. Hãy ghi nhớ cấu trúc after cùng với các thì đi kèm để có thể chia động từ một cách chuẩn xác nhé.

Bên cạnh đó, bạn không nên bỏ qua những chú ý sau khi sử dụng cấu trúc After trong tiếng Anh.

Lưu ý 1:Mệnh đề chứa after được hiểu như là một mệnh đề trạng từ chỉ thời gian.

Ngoài ra còn có một số liên từ khác chỉ thời gian như: as (trong khi), while, when (khi, vào lúc), as soon as, since (từ khi), once (ngay khi), before, by the time (trước khi), so long as (chừng nào mà), as long as …

Ví dụ:

WhenJohn was in Los Angeles, he saw several museums.

(Khi John ở Los Angeles, anh ấy đã nhìn thấy một số bảo tàng.)

I will call youas soon asI receive the semester exam transcript.

(Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi nhận được bảng điểm thi học kỳ).

Lưu ý 2:Mệnh đề đi kèm với after có thể đứng ở đầu câu hoặc cuối câu. Nếu mệnh đề đó đứng vị trí đầu câu thì phải thêm dấu “,” ở giữa hai mệnh đề.

Ví dụ:

AfterI had work,I walked in the park.

(Sau khi làm việc xong, tôi đi dạo trong công viên.)

I walked in the parkafterI had work.

(Tôi đi dạo trong công viên sau khi làm việc xong.)

Lưu ý 3:Không sử dụng thìtương lai đơn(will) hoặc Be going to trong các mệnh đề chứa after. sử dụng thì hiện tại đơn (simple present) hoặc thì hiện tại hoàn (present perfect) dùng để nhấn mạnh đến việc đã hoàn thành hành động đó trước khi một hành động khác xảy ra.

Ví dụ:

AfterAnnahasa new pencil, shewill painta picture to give me.

(Sau khi Anna có bút chì mới, cô ấy sẽ vẽ một bức tranh để tặng tôi.)

Afterhehas boughtthe movie tickets, he will go to the movies with his girlfriend.

(Sau khi mua vé xem phim xong, anh ấy sẽ đi xem phim với bạn gái.)

6. Một số lưu ý khi sử dụng các cấu trúc when – until – while – before – after

After, Before và When trong nhiều trường hợp có thể không đi kèm với mệnh đề mà sẽ là Danh từ, Danh động từ (Ving) hoặc Quá khứ phân từ (Ved/ PII).
*
Một số lưu ý khi sử dụng các cấu trúc when – until – while – before – after

Ví dụ:

After graduatingfrom high school, many students go on to study at a college or university.

(Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhiều học sinh tiếp tục học cao đẳng hoặc đại học.)

Before going out with him, I had finished my homework.

(Trước khi đi ra ngoài với anh ấy, tôi đã làm xong bài tập về nhà.)

Visitors are asked to turn off their electronic devices when entering the laboratory.

(Khách đến thăm được yêu cầu tắt hết các thiết bị điện khi vào phòng thí nghiệm.)

The orders should be processed when entered into the database.

(Các đơn hàng cần được xử lý khi được nhập vào cơ sở dữ liệu.)

Ngoài vai trò làm liên từ trong mệnh đề thời gian, Until và When còn được sử dụng trong các cấu trúc đảo ngữ.

Not until + time word/ phrase/ clause + Auxiliary + S + V

Hardly/ Scarcely + had + S + V_ed/ PII + when + S + V (QKĐ)

Ví dụ:

Not until 10 p.m yesterday did my children do their homework.

(Đến tận 10 giờ tối qua con tôi mới làm bài tập về nhà.)

Not until I went to bed did I remember the task.

(Đến tận khi đi ngủ tôi mới nhớ ra nhiệm vụ.)

Hardly had my girlfriend left her home when I arrived.

(Bạn gái tôi vừa rời khỏi nhà thì tôi đến.)

7. Bài tập thực hành

Phần bài tập

Bài tập 1: Điềnwhen, whilehoặcuntilvào chỗ trống thích hợpI was having lunch ………………. James arrived.Once he starts painting a room he won’t stop ………….. it’s done.……………… I heard the doorbell, I went to the door.This dog might be dangerous, don’t move …………. I tell you.……………….. Jo was washing her hair, I did my homework.Bài tập 2: Viết lại câu với before và afterMike played soccer after he got home from school.

=> Before……………………………………………………….

Before I left the house, I had brought an umbrella.

=> After……………………………………………………….

After Lisa graduated from college, she found a good job.

=> Before……………………………………………………….

I left after the party was over.

=> Before……………………………………………………….

My sister always eats breakfast before she goes to school.

=> After……………………………………………………….

Đáp án

Bài tập 1
1. when2. until3. When4. until5. While
Bài tập 2Before Mike played soccer, he had got home from school.After I had brought an umbrella, I left the house.Before Lisa found a good job, Lisa had graduated from college.Before I left, the party had been over.After my sister always eats breakfast, she goes to school.

Trên đây là bài viết tổng hợp chi tiết nhất vềcách dùng cấu trúc before, When, Until, While, After trong tiếng Anh. Hi vọng qua bài viết các bạn tích luỹ thêm những kiến thức hữu ích và vận dụng tốt vào việc học tiếng Anh. xechaydiendkbike.vn chúc bạn học tập tốt!